Arhiiv kuude lõikes: jaanuar 2014

Haapsalu linn eraldas Läänemaa PIK-le 3211 eurot

Haapsalu linn toetas oma territooriumil tegutsevaid mittetulundusorganisatsioone. Teiste hulgas sai rahalist toetust ka Läänemaa PIK (Haapsalu Kojateater) 3211 eurot oma kultuurialaste tegevuste teostamiseks. Plaanis on Kojateatril igakuiselt jätkata traditsiooniliste avalike salongiõhtutega Kuke Galeriis, lisaks kasutatakse toetust osaliselt 2 uue lavastuse väljatoomiseks, milles osaleb kokku üle 20 Kojateatri harrastusnäitleja.

Lisaks toetab linn Koda ja puuetega inimeste ühendusi,  läbi Haapsalu Sotsiaalmaja eelarve, aidates kontoriruumide ülalpidamisel.

Teistest puuetega inimeste organisatsioonidest said toetust veel Läänemaa Invaühing 450 eurot ja SK Läänemaa Invasport 100 eurot.

Haapsalu linn kutsus oma MTÜ-d kokku

Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid koos Haapsalu Linnavalitsusega kutsus kokku Haapsalu linna territooriumil tegutsevad MTÜ-d. Haapsalus on registreeritud 187 mittetulunduslikku organisatsiooni, kohale oli tulnud 45 ühingu esindajat. Umbes samas suurusjärgus on ka neid organisatsioone, kes saavad Haapsalu linnalt toetust. 2014. aastal on linn planeerinud taoliste kodanikualgatuste toetamiseks jaotada 120 tuh. eurot, see on samas suurusjärgus kui jaotab kohalik Kultuurkapitali ekspertrühm.

Kogunemise eesmärgiks oli ühiselt arutada, kuidas Haapsalu linn saaks paremini toetada mittetulunduslikku sektorit ja kuidas kõigi  tegevusest sünniks suuremat kasu kogukonnale.

Otsustati moodustada ühine infolist, mille kaudu saab operatiivselt infot vahetada nii Haapsalu linnaga kui ka omavahel enda tegemistest teisi informeerida ning kutsuda koostööle. Samuti peeti tähtsaks analoogsete kokkusaamiste tähtsust ja planeeriti koguneda vähemalt kord poolaastas.

Puuetega inimesi ja nende organisatsioone esindasid Koja tegevjuht Jaak Pihlakas ja Läänemaa Vähiühingu esinaine Tiia Treiimann-Differt.

Ühistranspordiseaduse muutmisest

Riigikogi majanduskomisjon arutab praegu Ühistranspordi-seadust ja seal tehtavaid soodustusi, st. nii tasuta sõidu õigust riigisisestel liinidel kui ka 50% soodustust avalikul liiniveol ja kommertsliinidel.
On algatatud arutelu, kas pragune regulatsioon, kus tasuta sõit on tagatud kuni 8 aastastele lastele, kuni 16.a puudega lastele ja täisealistele sügava puudega inimestele on õigustatud. Lisaks on tasuta sõit ette nähtud nägemispuudega isiku saatjale või juhtkoerale.

Seoses sellega palus Eesti Puuetega Inimeste Koda anda meil ülevaate ühistranspordi (ka invatranspordi) olukorrast meie maakonnas, et teha kõikide maakondade baasil koondi, mida tutvustatakse Riigikogu majanduskomisjonile enne kui nad hakkavad otsuseid tegema.

Lisaks tegime ettepaneku säilitada seni kehtivad soodustused,  lisaks peaks olema tasuta sõit puudega lapse ja sügava puudega isiku saatjale.

Ülevaates tunnustasime ka bussifirmasid, kes pakuvad puuetega inimestele sõidusoodustusi, Haapsalu linna kus saavad puudega inimesed tasuta kasutada ühistransporti ning Saaremaa Laevakompaniid, kelle Tuule laevadel lisaks sügava puudega isikule on ka tema transpordivahendi ülevedu tasuta.

Eesti Puuetega Inimeste Fond eraldas Läänemaa PIK-le 2014.aastaks tegevustoetuseks 17 722 eurot

Seega riigipoolne toetus läbi HMN on 17 722 eurot, seda on pisut enam kui 2013.aastal, kuid on tunduvalt vähem kui kriisieelsel perioodil.

HMN toetus jaotati Koja üldkoosolekul 29.12.2013 alljärgnevalt;

Läänemaa PIK arendustoetuseks ning ühisprojektideks 13 000 €

Puuetega inimeste ühingutele – 3500 €

Reservfondi – 1222 €

Peale Koja ja allorganisatsioonide tegevusprogrammide ja eelarvete esitamist kujunes Läänemaa PIK ja allorganisatsioonide eelarveks kokku 44 607 eurot. Sellest moodustab HMN poolne toetus 39,7% meie eelarvest. Ülejäänud summa hangime erinevate fondide, omavalitsuste eraldiste, sponsorite ja projektis osalejate kaasabil.