Meist

Läänemaa Puuetega Inimeste Koda (edaspidi Koda) on Lääne maakonnas tegutsevate puuetega inimeste ühenduste katusorganisatsioon. Analoogsed Kojad asuvad kõigis Eesti maakondades ja koonduvad omakorda üleriigilise puuetega inimeste katusorganisatsiooni – Eesti Puuetega Inimeste Kotta.

Läänemaa PIK on loodud 1.märtsil 1995.a. Loomise hetkel tegutses Läänemaal 3 puuetega inimeste ühingut, tänasel päeval on neid 13, kuhu omakorda kuulub 01.09.2023.a. seisuga 516 inimest, see on ca 40% maakonnas elavatest puudega inimestest.