Eesti Puuetega Inimeste Fond eraldas Läänemaa PIK-le 2014.aastaks tegevustoetuseks 17 722 eurot

Seega riigipoolne toetus läbi HMN on 17 722 eurot, seda on pisut enam kui 2013.aastal, kuid on tunduvalt vähem kui kriisieelsel perioodil.

HMN toetus jaotati Koja üldkoosolekul 29.12.2013 alljärgnevalt;

Läänemaa PIK arendustoetuseks ning ühisprojektideks 13 000 €

Puuetega inimeste ühingutele – 3500 €

Reservfondi – 1222 €

Peale Koja ja allorganisatsioonide tegevusprogrammide ja eelarvete esitamist kujunes Läänemaa PIK ja allorganisatsioonide eelarveks kokku 44 607 eurot. Sellest moodustab HMN poolne toetus 39,7% meie eelarvest. Ülejäänud summa hangime erinevate fondide, omavalitsuste eraldiste, sponsorite ja projektis osalejate kaasabil.