Haapsalu linn kutsus oma MTÜ-d kokku

Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid koos Haapsalu Linnavalitsusega kutsus kokku Haapsalu linna territooriumil tegutsevad MTÜ-d. Haapsalus on registreeritud 187 mittetulunduslikku organisatsiooni, kohale oli tulnud 45 ühingu esindajat. Umbes samas suurusjärgus on ka neid organisatsioone, kes saavad Haapsalu linnalt toetust. 2014. aastal on linn planeerinud taoliste kodanikualgatuste toetamiseks jaotada 120 tuh. eurot, see on samas suurusjärgus kui jaotab kohalik Kultuurkapitali ekspertrühm.

Kogunemise eesmärgiks oli ühiselt arutada, kuidas Haapsalu linn saaks paremini toetada mittetulunduslikku sektorit ja kuidas kõigi  tegevusest sünniks suuremat kasu kogukonnale.

Otsustati moodustada ühine infolist, mille kaudu saab operatiivselt infot vahetada nii Haapsalu linnaga kui ka omavahel enda tegemistest teisi informeerida ning kutsuda koostööle. Samuti peeti tähtsaks analoogsete kokkusaamiste tähtsust ja planeeriti koguneda vähemalt kord poolaastas.

Puuetega inimesi ja nende organisatsioone esindasid Koja tegevjuht Jaak Pihlakas ja Läänemaa Vähiühingu esinaine Tiia Treiimann-Differt.