Puuetega inimeste arv

Veidi statistikat – Läänemaal elab 20646 inimest, neist 9,6% on puudega 1978 (lapsi 133, tööealisi 933, vanaduspensioniealisi 912), oleme üks tervema elanikkonnaga maakondi Eestis (näit. Põlvamaal on see % – 24,7)
Keda huvitab täpsem statistika, siis see on nüüd avalik

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/statistika-ja-aruandlus/hoolekande-statistika-kohalike-omavalitsuste-loikes?fbclid=IwAR13jf4iE-MtPy19pocAdTwG8pjGFdt_rampToBd9tNrJSYdecFyvPR6xLQ