Töövõimereformi infopäev Haapsalus

11. jaanuaril 2017 kell 11.00 on kõik huvilised oodatud töövõimereformi teabepäevale Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses, kus räägitakse täpsemalt töövõimereformiga seonduvatest teemadest ning osalejatel on võimalik esinejatelt lisaküsimusi küsida. Teavet jagavad Sotsiaalministeeriumi, Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti eksperdid.
Infopäeva ajakava

  • 11.00 Avasõnad
  • 11.05 Töövõime hindamine (Töötukassa)
  • 12.00 Töövõimetoetus (Töötukassa)
  • 13.00 Kohvipaus
  • 13.30 Puude raskusastme hindamine (SKA)
  • 14.30 SKA teenused (SKA)
  • 15.15 Töötukassa teenused (Töötukassa)
  • 16.00 KOV teenused (Sotsiaalministeerium)

Infopäevale pääseb ka liikumisabivahenditega. Kohapeal on viipekeele tõlk.
Infopäevi korraldab Sotsiaalministeerium koostöös Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusametiga. Infopäevade läbiviimist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine“.