2017. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas

Uued toetused ja hüvitised

 

 • Lasterikkad pered saavad täiendava toetuse

Perekond, kus kasvab kolm kuni kuus last, saab lisaks olemasolevale lapsetoetusele (esimese kahe lapse eest 50 eurot ja iga järgneva eest 100 eurot) veel 300 eurot kuus. Kui peres on seitse või enam last, annab riik juurde 400 eurot kuus.

 

 • Ühe vanemaga pered saavad tuge elatisabifondist

Vastavalt uuele riiklikule elatisabiskeemile makstakse 100 euro ulatuses toetust lapsele, kelle lahuselavalt vanemalt on kohtuotsusega välja mõistetud elatis, kuid kes ei täida maksmise kohustust. Riik tagab lapsele igakuiselt 100-eurose elatisabi laekumise, mis nõutakse sisse elatisabi võlglaselt. Lisainfo: http://sm.ee/et/elatisabi

 

 • Üksi elavad pensionärid hakkavad kord aastas saama 115 eurot toetust

Alates 2017. aastast hakatakse üksinda elavatele pensionäridele maksma ühekordset 115 euro suurust toetust. Toetust makstakse iga aasta oktoobrikuus üksi elavatele vanaduspensioniealistele inimestele, kelle igakuine netopension on väiksem kui 1,2-kordne keskmine pension. Lisainfo: http://sm.ee/et/uudised/uksi-elavatele-pensionaridele-hakatakse-jargmisest-aastast-maksma-toetust

 

 • Suvel käivitub täiskasvanute hammaste parandamise programm
 1. juulist 2017 saavad täiskasvanud ravikindlustatud hambaravihüvitist kuni 30 eurot aastas. Praegu rahalist hüvitist saavate inimeste (vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega isikud, üle 63-aastased, rasedad, alla üheaastaste laste emad ning suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid) hüvitist suurendatakse 85 euroni aastas. Eakatel jääb alles hambaproteesihüvitis 255,65 eurot kolme aasta peale. Lisainfo: https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/rahalised-huvitised/hambaravihuvitis/hambaravihuvitis-alates-01072017

 

Uued ja paremad teenused

 

 • Paranevad puudega laste ja nende vanemate toimetulekuvõimalused

Riik toetab enam kui 7000 raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenust. 2017. aastal on sügava puudega lapsel võimalik saada lapsehoiuteenust senise 57-80 tunni asemel 270 tundi aastas. Lisainfo: http://sm.ee/et/uudised/riik-soovib-suurendada-raske-ja-sugava-puudega-laste-lapsehoiuteenuse-kattesaadavust

 

 • Uued teenused aitavad ennetada töötuks jäämist ja toetavad tööandjaid töötajate oskuste arendamisel

Töötuse ennetamiseks hakkab riik läbi töötukassa toetama töötajate ümberõpet ja koolitust. Töötust ennetavad meetmed on töötajate täiendus- ja ümberõpe koolituskaardiga, tasemeõppes osalemise toetus ja koolitustoetus tööandjale. Uusi tööturuteenuseid pakutakse töötajate ja tööandjate individuaalsetest vajadustest lähtudes. Lisainfo: https://www.tootukassa.ee/uudised/tootukassalt-tootajale-uued-voimalused-oskuste-taiendamiseks

 

 • Käsimüügiravimite infolehed saavad kättesaadavaks ka vene ja inglise keeles

Selleks, et parandada inimeste teadlikkust ravimitest ja vältida ravimite väärkasutamise ohtu, sisestatakse I kvartali jooksul ravimiregistrisse Eestis turustatavate käsimüügiravimite pakendi infolehtede tõlked vene ja inglise keelde. Kõigi Eestis turustatavate käsimüügiravimite infolehtede tõlked vene ja inglise keelde on registrist kättesaadavad hiljemalt aprilli lõpuks. Inimene saab ravimi infolehe tõlke kätte digitaalsest ravimiregistrist või paludes apteekril selle endale välja printida.

 

 • Tervishoid saab 2017. aastal riigieelarvest 10 miljonit eurot lisaks

Lisarahaga plaanitakse suurendada 2017. aastal kardioloogia ja neuroloogia operatsioonide arvu ning lühendada nendel erialadel plaaniliste järjekordade maksimumpikkust neli korda – kaheksalt kuult kahele kuule. Lisaks hakkab haigekassa täiendavalt hüvitama enam kui 200 inimesele bioloogilist ravi.

 

Töötamist mõjutavad uuendused

 

 • Tõuseb töötasu alammäär

Uuest aastast on tunnitasu alammäär 2,78 eurot ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 470 eurot. Töötasu alammäära tõusuga suurenevad ka sellega seotud hüvitised, nt vanemahüvitis ja lapsepuhkuse tasu.

 

 • Töövõimet hindab edaspidi ainult töötukassa

Alates 1. jaanuarist 2017 hindab pikaajalise tervisekahjustusega inimeste töövõimet ainult töötukassa. Senised töövõimetuspensionärid on oodatud töövõime hindamisele korduvekspertiisi tähtajal. Lisainfo: www.toovoimereform.ee

 

 • Eestisse lähetatud töötajast tuleb teavitada tööinspektsiooni

Tööandjad peavad nüüdsest tööinspektsioonile teada andma Eestisse lähetatud töötajast. Andmed tuleb esitada tööinspektsioonile e-posti teel hiljemalt lähetatud töötaja Eestis töö tegemise alustamise päeval. Uus kord puudutab ainult teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest saabunud töötajaid. Lisainfo: www.ti.ee

 

 • Hakkasid kehtima uued nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale

Jõustusid uued nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale. Töötajate ohutuse tagamiseks peab tööandja hindama töötajate elektromagnetväljadega kokkupuute taset, mõõtma elektromagnetväljade tugevust ning vajadusel rakendama tehnilisi ja töökorralduslikke abinõusid töötaja terviseriski vähendamiseks. Lisainfo: http://www.tooelu.ee/et/Tooandjale/Tookeskkond/Tookeskkonna-ohutegurid/Fyysikalised-ohutegurid/elektromagnetvali

 

Uut ministeeriumi haldusalas

 

 • Siseriikliku lapsendamist korraldab sotsiaalkindlustusamet
 1. aastast hakkab siseriiklikku lapsendamist maavalitsuste asemel korraldama sotsiaalkindlustusamet. Muudatuse eesmärk on tagada lapsendamisele ühtne lähenemine ja kvaliteet. Lisainfo: http://sotsiaalkindlustusamet.ee/lapsendamine-3

 

 • jaanuarist alustab tööd Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) koondab sotsiaalministeeriumi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenused. Erialaspetsialistide koondumine ühte kompetentsikeskusse tagab andmekogude ja infosüsteemid ühtse halduse, infotöötluse ja -arhitektuuri juhtimise.

128 thoughts on “2017. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas

 1. Pingback-viide: cheap viagra 100mg
 2. Pingback-viide: cialis on line
 3. Pingback-viide: cialis 20 mi
 4. Pingback-viide: viagra 100mg
 5. Pingback-viide: usa approved online casino
 6. Pingback-viide: how do viagra pills look
 7. Pingback-viide: non prescription cialis
 8. Pingback-viide: buy cialis in belgium
 9. Pingback-viide: 100g viagra
 10. Pingback-viide: ivermectin 8 mg
 11. Pingback-viide: ventolin generic price
 12. Pingback-viide: ivermectin 4 mg
 13. Pingback-viide: generic tadalafil india
 14. Pingback-viide: where to buy viagra
 15. Pingback-viide: ivermectin kaufen schweiz
 16. Pingback-viide: how does ivermectin work
 17. Pingback-viide: ventolin generic
 18. Pingback-viide: dr syed haider
 19. Pingback-viide: where to buy ivermectin
 20. Pingback-viide: cost of ivermectin 1% cream
 21. Pingback-viide: ivermectin for sale
 22. Pingback-viide: ivermectin in india
 23. Pingback-viide: stromectol sales
 24. Pingback-viide: ivermectin price uk
 25. Pingback-viide: ivermectin brand
 26. Pingback-viide: purchase ivermectin
 27. Pingback-viide: ivermectin for sale
 28. Pingback-viide: buy stromectol
 29. Pingback-viide: flccc alliance website
 30. Pingback-viide: cheap viagra now mastercard
 31. Pingback-viide: stromectol price
 32. Pingback-viide: buy stromectol
 33. Pingback-viide: ignition casino help center
 34. Pingback-viide: stromectol walgreens
 35. Pingback-viide: buy tadalafil online
 36. Pingback-viide: le cialis
 37. Pingback-viide: tadalafil otc
 38. Pingback-viide: tadalafil generic cost
 39. Pingback-viide: provigil generico prezzo
 40. Pingback-viide: buy provigil using paypal
 41. Pingback-viide: ivermectin 0.08
 42. Pingback-viide: viagra generico
 43. Pingback-viide: stromectol 3 mg tablet
 44. Pingback-viide: when will cialis be generic
 45. Pingback-viide: tadalafil dosage 40 mg
 46. Pingback-viide: tadalafil 5mg
 47. Pingback-viide: generic sildenafil tablets
 48. Pingback-viide: cialis price
 49. Pingback-viide: tadalafil cost in canada
 50. Pingback-viide: where can you get cialis
 51. Pingback-viide: stromectol 3 mg price
 52. Pingback-viide: sildenafil citrate for sale
 53. Pingback-viide: how to buy sildenafil pills
 54. Pingback-viide: cialis online
 55. Pingback-viide: can i buy cialis in mexico
 56. Pingback-viide: buy prednisone online cheap
 57. Pingback-viide: prednisone online buy
 58. Pingback-viide: antiviral covid treatment
 59. Pingback-viide: us generic cialis
 60. Pingback-viide: viagra cialis levitra
 61. Pingback-viide: dengue ivermectin
 62. Pingback-viide: steroid side effects
 63. Pingback-viide: tadalafil liquid
 64. Pingback-viide: cialis goodrx
 65. Pingback-viide: durvet ivermectin
 66. Pingback-viide: stromectol for head lice
 67. Pingback-viide: usa online casinos
 68. Pingback-viide: what is cialis
 69. Pingback-viide: buy cheap sildenafil
 70. Pingback-viide: tadalafil otc
 71. Pingback-viide: ivermectin dosierung
 72. Pingback-viide: stromectol usa
 73. Pingback-viide: ivermectin human dosage
 74. Pingback-viide: order ivermectin 6 mg
 75. Pingback-viide: ivermectin 3mg tablet
 76. Pingback-viide: cialis generic
 77. Pingback-viide: buy ivermectin 3 mg
 78. Pingback-viide: ivermectin cost australia
 79. Pingback-viide: ivermectin for humans
 80. Pingback-viide: ivermectin brand
 81. Pingback-viide: buy furosemide 20 mg
 82. Pingback-viide: furosemide rx 20 mg
 83. Pingback-viide: ivermectin pills canada
 84. Pingback-viide: ivermectin iv
 85. Pingback-viide: sildenafil tadalafil
 86. Pingback-viide: order stromectol online
 87. Pingback-viide: buy ivermectin on line
 88. Pingback-viide: stromectol tablets 3 mg
 89. Pingback-viide: stromectol 3 mg tablet
 90. Pingback-viide: ivermectin antiviral
 91. Pingback-viide: luckyland slots play
 92. Pingback-viide: stromectol 0.5 mg
 93. Pingback-viide: ivermectin japan
 94. Pingback-viide: buy generic stromectol
 95. Pingback-viide: ivermectin australia
 96. Pingback-viide: the lancet ivermectin
 97. Pingback-viide: ivermectin for sale humans
 98. Pingback-viide: ivermectin 1 cream
 99. Pingback-viide: hydroxychloroquine cdc
 100. Pingback-viide: psy-
 101. Pingback-viide: stromectol for sale
 102. Pingback-viide: stromectol 3mg online
 103. Pingback-viide: cialis free sample
 104. Pingback-viide: cialis and viagra
 105. Pingback-viide: buy stromectol 6 mg online

Kommenteerimine on suletud.