Kohtumine võrdõiguslikkuse volinikuga.

2. juunil kell 14:00 kohtume meie Koja ruumides soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Christian Veskega, kes tutvustab oma institutsiooni tegevust ja ootab meiepoolsete probleemide tõstatamist.

Kõik huvilised on oodatud!