Abivahendite taotlemine ilma puude või töövõime languseta tööealistele inimestele.

Sotsiaalkindlustusamet koostöös Sotsiaalministeeriumiga viivad 2021. aasta 1. jaanuarist kuni 30. juunini läbi pilootprojekti „Abivahendite võimaldamine tööealistele ilma puude ja töövõime languseta“. See annab ka ilma puude ja töövõime languseta tööealistele inimestele (vanuses 16-63) võimaluse soetada riigipoolse soodustusega abivahendeid.

Kes saavad piloodis osaleda?

Tööealised inimesed:

  • kellel ei ole tuvastatud puuet ega töövõime langust
  • kellel on alles pooleli puude ja/või töövõime hindamise protsess
  • kellel spetsialist või arst on tuvastanud abivahendi vajaduse (abivahendi tõend)

Milliseid abivahendeid soetada saab?

Abivahendite võimaldamise aluseks pilootprojektis on kehtiv abivahendite loetelu (307.46 KB, PDF). Soetada saab kõiki loetelus olevaid abivahendeid, loetelus sätestatud tingimustel ja abivahendi tõendi olemasolul. Näiteks on loetelus 04.33.03.01 ISO koodiga istmepadjad lamatiste vältimiseks tõendi väljastajaks kas perearst, eriarst, rehabilitatsiooni meeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut, õde või ämmaemand ning antud toote piirhinnaks 400 eurot, millest riik hüvitab 90%. 

Samuti on pilootprojektis osaleda soovivatel inimesel võimalik taotleda abivahendit erimenetluse kaudu.

Juhul kui Sinu abivahendi vajadus on pikaajaline ja kasutad abivahendi üüriteenust pilootprojektis olles, on mõistlik siiski taotleda ka puudet ja/või töövõime langust, et saaksid pilootprojekti lõppedes abivahendit riigi osalusega edasi kasutada. 

Kuidas projektis osaleda?

Osalemiseks on vajalik abivahendi tõendi olemasolu ja vanuse sihtgruppi kuulumine. Projektis osalemise soovist anna teada tõendi väljastajale ja ettevõttele kuhu abivahendit soetama lähed. Tõendi saab vastavalt abivahendite loetelule (307.46 KB, PDF) väljastada kas perearst, eriarst, õde, füsioterapeut, tegevusterapeut, ämmaemand või optometrist. Infot abivahendite kohta saab abivahendeid müüvast ettevõtetest, sotsiaalkindlustusameti kodulehelt või abivahendi tõendi väljastanud arstilt ja/või spetsialistilt.

Abivahendeid müüvasse ettevõttesse minnes võta kaasa oma isikut tõendav dokument ja arsti või spetsialisti väljastatud abivahendi tõend. Kõik piloodis osalevate ettevõtete kontaktid leiab alates 2021. aasta jaanuarist sotsiaalkindlustusameti kodulehelt, kus need jooksvalt ka täienevad.

Pilootprojekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond meetme „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine” raames.

Küsimuste korral pöördu:

Annika Kiik, peaspetsialist tel: 5694 6586, annika.kiik@sotsiaalkindlustusamet.ee

Sigrid Laan, peaspetsialist tel 5306 8287, sigrid.laan@sotsiaalkindlustusamet.ee  

Kairit Pärna, peaspetsialist tel: 5332 8606, kairit.parna@sotsiaalkindlustusamet.ee