Puuetega inimeste arv Eestis 30.06.2020 seisuga

Eestis elas 1 328 976 inimest, neist puue on omistatud 157 925 inimesele, kellest 1967 elab Lääne maakonnas.