Tasuta juriidiline nõustamine puuetega inimestele I poolaastal 2020

Meie koostööpartner Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB) osutab TASUTA ÕIGUSABITEENUST ERIVAJADUSEGA INIMESTELE.

¤ Oleme valmis abistama erivajadusega inimesi nende
elukondlike õigusmurede lahendamisel (pereasjad, eluase,
töövaldkonna küsimused, võlad, toetused, teenused jms.).

Erivajadusega isiku huvides võivad juristi poole pöörduda ka
sihtgrupi pereliikmed või volitatud isikud.

Kohtumised juristiga toimuvad koostöös piirkondlike Puuetega
Inimeste Kodadega ning vajadusel ka veebisilla (Skype) või
telefoni vahendusel. Haapsalus toimuvad nõustamispäevad Kastani 7, Läänemaa PIK-is, 12.03, 09.04, 14.05 ja
11.06.
Nõustamisaja broneerimiseks vajalik eelregistreerimine ÕTB telefonil 5385 0005! Abi on helistamise kaugusel!
Lisainfo: ÕTB veebilehelt www.otb.ee
EPIKoja veebilehelt http://www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine
Nõustamispäevi toetab EV JustiitsministeeriumTasuta õigusabi aastast 2001