1. aprillist tõuseb pensionide, toetuste ja hüvitiste kojukande hind

1. aprillist tõuseb ka pensionide, toetuste ja hüvitiste ühe kojukande hind seniselt 7.70 eurolt 8.10 euroni.

Pensionide, toetuste ja hüvitiste kojutoomise väljamaksmise periood on 5.–15. kuupäevani. Eesti Töötukassa makstava töövõimetoetuse kojukanded toimuvad hiljemalt 10. kuupäeval. Pensionide, toetuste ja hüvitiste kojukande teenust osutab sotsiaalkindlustusametile ja töötukassale Omniva.

Need inimesed, kelle pensionid, toetused ja hüvitised kantakse pangakontole, ei pea midagi maksma. Kes vajavad kojukannet, soovitaks uurida, kas kuulutute nende hulka, kes saavad taotleda seda tasuta.
Tasuta kojukannet saavad liikumistakistusega inimesed või need, kes elavad hajaasustusalal ja kellele pangateenus on raskesti kättesaadav. Taotluse vorm asub sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Blanketid/Pension/avaldus_valjamaksuviisi_valikuks_2015.pdf . Töötukassa tingimused on samad – põhjendatud taotluse esitamisel maksab töötukassa töövõimetoetust sügava puudega isikule, kellel on liikumistakistus või kes elab hajaasustusalal ja kellele pangateenus on raskesti kättesaadav. Seega suhelge vajadusel enda juhtumikorraldajaga või saatke vabas vormis avaldus aadressile info@tootukassa.ee .