Aprillis tõuseb pension ja töövõimetoetus

Aprillis toimub iga-aastane indekseerimine, mis toob kaasa kõigi pensionide tõusu. Lisaks vanaduspensionidele tõusevad ka töövõimetus- ja toitjakaotuspensionid ning suureneb rahvapensioni määr.

1. aprillist kasvab umbes 350 000 pensionäri pension keskmiselt 8,4%. Nagu ei ole olemas keskmist inimest, ei ole ka kõigi jaoks kehtivat keskmist pensioni ega täpselt ühesugust pensionitõusu. Igale inimesele arvutatakse individuaalne pension, mis sõltub tema eelnevast tööpanusest ning suureneb indekseerimise tulemusel erinevalt. Pensioni täpne kasv sõltub pensionäri pensionistaažist. Näiteks tõuseb 44-aastase staažiga inimese keskmine pension seniselt 446,5 eurolt 483,24 euroni.

Igal aastal ümber arvutatava pensioniindeksi suurus sõltub sellest, kuidas on kasvanud eelmise aasta sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa ja muutunud tarbijahinnaindeks. Sel aastal on indeksi väärtus 1,084. Pensioni baasosa on pärast indekseerimist 191,6 eurot ja aastahinne 6,627 eurot. Lisaks baasosa ja aastahinde tõusule suureneb rahvapensioni määr 189,31 eurolt 205,21 euroni.

Kes soovib saada varakult aimu oma pensionitõusu suurusest, saab sotsiaalkindlustusameti kodulehel kasutada indekseerimise kalkulaatorit. Kui sisestada sinna praegune pensionisumma, annab kalkulaator tulemuseks eeldatava uue pensionisumma. Kalkulaatoriga saab arvutada vaid uut vanaduspensioni summat ja see annab õige tulemuse vaid juhul, kui kõik vanaduspensioni saamise alused on jäänud samaks. Näiteks kui vanaduspensionär on vahepeal käinud tööl ning otsustab edaspidi kasutada töötasult tulumaksuvabastust, ei pruugi kalkulaator anda täpset tulemust.

2019. aasta indeksi järgi ümber arvutatud pensionid makstakse välja alates aprillist. Oma uut pensioni suurust saab alates 1. aprillist vaadata riigiportaali eesti.ee alalehelt Minule makstav pension, toetused ja hüvitised. Lisainfot leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt ja infotelefonil 661 0551.

Töövõimetoetust arvutatakse päevamäära järgi. 2019. aasta 31. märtsini on töövõimetoetuse päevamäär 12,72 eurot.

Töövõimetoetuse suurus ühe kalendripäeva eest on (kuni 31. märtsini 2019):
osalise töövõime korral 57% kehtivast päevamäärast (7,2504 eurot päevas, keskmiselt 217,51 eurot kuus);
puuduva töövõime korral 100% kehtivast päevamäärast (12,72 eurot päevas, keskmiselt 381,60 eurot kuus).

Töövõimetoetuse suurus ühe kalendripäeva eest on (alates 1.aprillist 2019):
osalise töövõime korral 57% kehtivast päevamäärast (7,8603 eurot päevas, keskmiselt 235,81 eurot kuus);
puuduva töövõime korral 100% kehtivast päevamäärast (13,79 eurot päevas, keskmiselt 413,70 eurot kuus).

Töövõimetoetuse kalkulaatori leiad siit: https://www.sm.ee/et/toovoimetoetus#T%C3%B6%C3%B6v%C3%B5imetoetuse%20kalkulaator