Tasuta juriidiline nõustamine puuetega inimestele

Tutvustav infopäev 15.11.2018 kell 12.00, Haapsalu Sotsiaalmajas               I korruse tegevustoas.

Eesti Puuetega Inimeste Koja partner

Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB) osutab

TASUTA ÕIGUSABITEENUST ERIVAJADUSEGA INIMESTELE

  ¤ Oleme valmis abistama erivajadusega inimesi nende

elukondlike õigusmurede lahendamisel (pereasjad, eluase,

töövaldkonna küsimused, võlad, toetused, teenused jms.).

 

  • Erivajadusega isiku huvides võivad juristi poole pöörduda ka

sihtgrupi pereliikmed või volitatud isikud.

 

  • Kohtumised juristiga toimuvad koostöös piirkondlike Puuetega

Inimeste Kodadega ning vajadusel ka veebisilla (Skype) või

telefoni vahendusel. Haapsalus toimuvad nõustamispäevad Kastani 7, Läänemaa PIK-is.

  • Nõustamisaja broneerimiseks vajalik eelregistreerimine ÕTB telefonil 5385 0005! Abi on helistamise kaugusel!

Lisainfo:  ÕTB veebilehelt www.otb.ee   

EPIKoja veebilehelt http://www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine

Nõustamispäevi toetab EV Justiitsministeerium

haapsalu nõustamine