Puuetega inimeste arv ja paiknemine Eestis

Väljavõte Statistikaameti veebilehelt seisuga 01.01.2018

THV21: Puudega inimesed maakonna järgi, 1. jaanuar

http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=THV21

THV23: Puudega inimesed vanuserühma, soo ja maakonna järgi, 1. jaanuar

http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=THV23