Käsiraamat “Teekond erilise lapse kõrval”

Käsiraamat puuetega laste vanematele. Tasuta jagavad maakondlikud puuetega inimeste Kojad. Saadaval ka elektrooniline versioon http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/EPIK_käsiraamat_Teekond-erilise-lapse-kõrval_2017.pdf