Sotsiaalhoolekande valdkonnas tegutsevate ühenduste ümarlauale!

Kõik, kellel on kaasa rääkida antud teemal, olete oodatud Haapsalu Sotsiaalmajja 22.01.2015 kell 13.00.