Läänemaa kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toimub 11. märtsil

Koostöös Lääne Maavalitsuse ja Läänemaa Arenduskeskusega toimub teisipäeval
11. märtsil kell 14 – 17 Haapsalus (Posti 1, I korruse saal) kohaliku
omaalgatuse programmi kevadvooru infopäev.
Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) on Eesti riigi regionaalprogramm, mille
eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine
kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning
kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.
KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist
kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi
säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste
kogukonnateenuste arendamist.

Infopäeval käsitletavad teemad:
* Eesti riigi regionaaltoetus „Kohaliku omaalgatuse programm“
programmdokumendi tutvustamine – Saima Mänd
* Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste koostamine ja
juhendamaterjalide tutvustamine – Saima Mänd

Infopäeva viivad läbi Mati Kallemets ja Ülle Jaansalu Lääne Maavalitsusest
ning Tiina Ojamäe Läänemaa Arenduskeskusest.

Registreerimine ja lisainfo: Läänemaa Arenduskeskus – Tel – 4731394, mob –
56 352 591; e-post – tiina@lak.ee

KOP materjalid on saadaval www.kysk.ee

Eelmise aasta kevadvoorus toetati Läänemaal 25 projekti. Toetust said
erinevad valdkonnad, alates külade päevade korraldamisest kuni mänguväljaku
rajamiseni.