KOV sotsiaalteenused

Haapsalu linn – http://www.haapsalu.ee/teenistujad1

Ridala vald – http://ridala.kovtp.ee/ametnikud1

Lääne-Nigula vald – http://www.laanenigula.ee/ametnikud

Lihula vald – http://www.lihula.ee/ametnikud1

Noarootsi vald – http://noarootsi.kovtp.ee/kontakt

Martna vald – https://martna.kovtp.ee/ametnikud1

Nõva vald – http://www.novavald.ee/index.php/1

Vormsi vald – http://vormsi.ee/